om omtanken dalarna akademi

MED FOKUS PÅ LÄRANDE

Vi vill att våra medarbetare ska ha de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som våra yrkesroller kräver. 


Vi har även förstått att våra medarbetare är vår absolut största tillgång, så därför är det självklart att vi satsar på våra medarbetare.

INTERNETBASERADE UTBILDNINGAR

Omtanken Dalarnas Akademis webbutbildningar går att genomföra från dator, platta eller mobil och från valfri plats. Varje utbildning är uppdelad i ett antal delmoment vilka examineras fortlöpande genom fleralternativfrågor. Då samtliga delmoment är genomförda och godkända erhåller eleven ett diplom som kan skrivas ut.

LÄRARLEDDA UTBILDNINGAR

Vi har utbildningslokaler runt om i hela landet. Lärarna är handplockade utifrån specifik spetskompetens och har för maximal pedagogisk effekt anpassat materialet efter målgruppen baspersonal. För att ytterligare säkerställa kvaliteten har eleven möjlighet att betygsätta genomgången utbildning.