Omtanken akademi

VI SATSAR PÅ ATT KOMPETENSHÖJA VÅRA MEDARBETARE

KVALITETSSÄKRADE UTBILDNINGAR

Lärarna är handplockade utifrån specifik spetskompetens och har för maximal pedagogisk effekt anpassat materialet efter målgruppen baspersonal. För att ytterligare säkerställa kvaliteten har eleven möjlighet att betygsätta genomgången utbildning.

Utbildningar inom lSS för alla kunder

Vi har skräddarsydda utbildningsprogram för alla våra verksamheter. För specifika önskemål kan verksamhetscheferna kontakta oss.

UTBILDNINGAR FÖR VÅRA ANSTÄLLDA

Är du anställd inom Omtanken Dalarna så når du ett stort utbildningsutbud via Omtanken Akademis lärportal. Inloggningsuppgifter får du i samband med anställningen.

VI UTBILDAR VÅRA MEDARBETARE

UTBILDNINGAR AV HÖGSTA KVALITÉ

För oss på Omtanken Dalarna är det centralt att kvalitetssäkra vår egen verksamhet men också bidra i hela branschens utveckling. Därför är vi engagerade i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

UTMANANDE TESTER som ger diplom

Genom Omtanken Akademi får våra medarbetare tillgång till kvalitetssäkrad och gedigen kompetensutveckling. Vi tror på lärande genom olika format och ger bland annat tillgång till yrkesanpassade webbutbildningar, möjliga att ta del av utifrån eget behov och egen planering.

WEBBASERADE UTBILDNINGAR

Är du anställd inom Omtanken Dalarna så når du ett stort utbildningsutbud via Omtanken Akademis lärportal. Inloggningsuppgifter får du i samband med anställningen.

lärarledda UTBILDNINGAR i lokal

Vid sidan av våra kvalitetssäkrade webbutbildningar erbjuder vi också våra medarbetare lärarledda utbildningar och fysiska träffar utifrån specifika ämnesområden och roller.